2018-07-28
Nu har jag gjort det slutgiltiga resultaten efter en del besvär, tyvärr kunde jag inte få det snyggt med alla TK tider pga strul med sim in tidtagningen,
TK1 ingår i simtiden och TK2 ingår i cykeltiden, om ni vill ha alla tider så skicka ett mail till kari.vesa@live.se så kollar jag om ni har alla tider
Triathlon 2018
Ljustern Runt 2018.

ä